ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ατομικές Συνεδρίες

Tα παιδιά μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματα τους καθώς επίσης να βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις και άλλους τρόπους αντιμετώπισης στα θέματα που τους απασχολούν.

Στήριξη Παιδιών & Εφήβων στο Φάσμα του Αυτισμού

Στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης είναι να βοηθήσει τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, με σκοπό να επιτευχθεί μια πιο ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Συμβουλευτική Γονέων

Η συνεργασία των γονέων είναι απαραίτητη για να πετύχουμε τους στόχους μας. Οι συνεδρίες  μπορούν να πραγματοποιούνται με τους δύο γονείς ή με τον έναν γονέα και η συχνότητα κρίνεται με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Σεμινάρια για Γονείς

Ανά διαστήματα θα διεξάγονται σεμινάρια δια ζώσης και εξ αποστάσεως που απευθύνονται σε γονείς και όσοι συνεργάζονται με παιδιά. Οι ανακοινώσεις θα γίνονται μέσω Facebook και Instagram.

Διαγνωστική Αξιολόγηση


Αθηνά Τεστ
Raven’s
ΣΑΕΒΑ
ΛΑΜΔΑ
ΕΔΕΠΠΕ 
C.A.T.
T.A.T

Συνεδρίες Διαδυκτιακές


Για όσους μένουν σε άλλες πόλεις ή το πρόγραμμά τους δεν επιτρέπει μετακινήσεις είναι δυνατή η συμβουλευτική παιδιών και γονέων μέσω διαδικτυακές πλατφόρμες: Zoom, Skype, Messenger & Viber.

Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας

Εξετάζεται η συνολική ωριμότητα που διαθέτει ένα παιδί (σωματική, πνευματική- γνωστική- συναισθηματική-κοινωνική) και ορίζει αν είναι έτοιμο να πάει πρώτη δημοτικού.

Θεραπεία Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιου

Εστιάζει στην ενίσχυση και την εκμάθηση δεξιοτήτων θετικής αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού καθώς και οριοθέτησης ειδικά σε περιπτώσεις παιδιών με δυσκολίες συμπεριφοράς.